นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวม:

การรวบรวมข้อมูลหลักบนเว็บไซต์ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อีเมล โทรศัพท์ ที่อยู่ลูกค้าในส่วนติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องการให้สมาชิกระบุเมื่อส่งข้อมูลเพื่อขอคำปรึกษา มีคำถาม หรือต้องการซื้อสินค้าและแจ้งให้เราทราบติดต่อกับลูกค้าบนเว็บไซต์เพื่อรับรองสิทธิของผู้บริโภค สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บกิจกรรมการใช้บริการทั้งหมดภายใต้ข้อมูลที่ให้ไว้ นอกจากนี้สมาชิกยังต้องรับผิดชอบในการแจ้งเว็บไซต์ของเราโดยทันทีเกี่ยวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ะการละเมิดความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านการลงทะเบียนโดยบุคคลที่สามเพื่อดำเนินมาตรการกาตัดสินใจที่เหมาะสม

2. ขอบเขตการใช้ข้อมูล

ข้อมูลของคุณถูกใช้เพื่อ:

เราจะสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการจัดส่งของคน

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าหากลูกค้าร้องขอ เสนอบริการ โปรโมชั่นของสินค้าที่เราขาย

ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ ติดต่อและแก้ไขปัญหากับผู้ใช้เป็นกรณีพิเศษ

ห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านอกเหนือจากการยืนยันและการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตามที่กฎหมายของเกาหลีใต้และกฎหมายระหว่างประเทศกำหนด

3. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล:

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกเก็บไว้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะร้องขอการยกเลิก

ในทุกกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

4. บุคคลหรือองค์กรที่อาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้:

พนักงานบริษัท

พันธมิตรได้ลงนามในสัญญาเพื่อให้บริการส่วนหนึ่งของบริษัท

พันธมิตรเหล่านี้จะได้รับข้อมูลตามข้อตกลงสัญญา (อาจเป็นข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา) เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ในการใช้บริการที่บริษัทจัดให้

5. ที่อยู่ของหน่วยงานรวบรวมและจัดการข้อมูล

รวมถึงวิธีการติดต่อสำหรับลูกค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

lalisalalisa

ที่อยู่: Landmark 6, 720A Đ. Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0981.205.220

Email: [email protected]

6. วิธีการและเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกมีสิทธิตรวจสอบ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ให้ดำเนินการดังกล่าว สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของข้อมูล โปรดติดต่อคณะกรรมการบริหารของเว็บไซต์ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะนี้เราจะยืนยันข้อมูลในกรณีที่ความคิดเห็นของสมาชิกถูกต้องเราจะดำเนินการตามทันเวลาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับ

7. กลไกในการรับและแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้บริโภคเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือขอบเขตตามที่ได้แจ้ง

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามุ่งมั่นที่จะรักษาความลับอย่างสมบูรณ์ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมและการใช้ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายจะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นห้ามใช้ ถ่ายโอน ให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหายเราจะรับผิดชอบในการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานสืบสวนทราบเพื่อจัดการและแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างทันท่วงที การรักษาความลับอย่างสมบูรณ์ของข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ของลูกค้าทุกคน รวมถึงข้อมูลใบแจ้งหนี้ทางบัญชี เอกสารดิจิทัลที่เรากำหนดให้บุคคลต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนเมื่อสมัคร/ซื้อต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ติดต่อ อีเมล โทรศัพท์ ฯ และรับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลข้างต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบและจะไม่แก้ไขข้อร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของลูกค้ากรายนั้น หากเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของลูกค้านั้นที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งแรกนั้นไม่ถูกต้อง

8. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เรารวบรวมจะช่วยเรา:

ช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อสินค้า

ตอบคำถามของลูกค้า

ให้ข้อมูลล่าสุดของเราแก่คุณ

ตรวจสอบและอัปเกรดเนื้อหาและอินเทอร์เฟซของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ lalisalalisa

ในการเข้าถึงและใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา คุณอาจถูกขอให้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา (ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล ฯ) ข้อมูลที่ประกาศทั้งหมดจะต้องมั่นใจในความถูกต้องและถูกกฎหมาย lalisalalisaจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของข้อมูลที่ประกาศ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการเข้าชม รวมถึงจำนวนหน้าที่คุณดู จำนวนลิงก์ที่คุณคลิก และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับ lalisalalisa นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ทุกครั้งที่เข้าถึงคำสั่งซื้อของเกาหลี รวมถึง: ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้ เวลาและที่อยู่ ที่เบราว์เซอร์เข้าถึง

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ยกเว้นกรณี "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เรามุ่งมั่นที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ เมื่อจำเป็น เราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อคุณโดยตรงในรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ ฯ คุณยังสามารถรับอีเมลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการไหม่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น หากคุณสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมล

10. แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ยกเว้นกรณี "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เรามุ่งมั่นที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะ ในบางกรณี เราอาจจ้างหน่วยงานอิสระเพื่อดำเนินโครงการวิจัยตลาด และข้อมูลของคุณจะถูกมอบให้กับหน่วยงานนี้เพื่อดำเนินโครงการ บุคคลที่สามนี้จะผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับซึ่งพวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นเท่านั้น

เราอาจเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นอย่างแท้จริงต่อไปนี้:(ก) เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอ (ข) เมื่อเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยปกป้องสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเราตามกฎหมาย (ค) เหตุฉุกเฉินและจำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของสมาชิกของ lalisalalisa

11. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาตามลิงก์ที่เหมาะสมที่เรามีให้

12. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่เราระบุไว้ข้างต้น lalisalalisa มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ กิจกรรมอีคอมเมิร์ซของlalisalalisaรวมถึงการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าในระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรม ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

lalisalalisaยังแนะนำให้คุณปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึง:

ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้/ชื่อเข้าสู่ระบบ และ/หรือรหัสผ่านของคุณแก่ผู้ใดเขียนหรือใช้ไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถเห็นและเห็นได้

เมื่อเลือกรหัสผ่าน คุณไม่ควรเลือกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ง่าย เช่น ชื่อเต็ม วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หรืออักขระและตัวเลขที่จดจำได้ง่ายจากชื่อ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ออกจากระบบและเบราว์เซอร์เมื่อไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคนจำนวนมาก คุณควรออกจากระบบหรือออกจากหน้าต่างเว็บไซต์ที่เปิดอยู่ทั้งหมด

เมื่อสงสัยว่ารหัสผ่านของคุณรั่วไหลคุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีในกรณีจำเป็นคุณควรแจ้งและขอความช่วยเหลือจาก lalisalalisa ทันที

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยบัญชีหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเนื่องจากข้อผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจในส่วนของคุณ ลูกค้า lalisalalisa เข้าใจว่าคุณจะต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความรับผิดชอบทั้งหมดตามกฎหมายเมื่อธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น

13. การชำระเงินที่ปลอดภัย

ลูกค้าทุกคนที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมที่ lalisalalisa จะได้รับข้อมูลของตนอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส นอกจากนี้ เมื่อชำระเงินออนไลน์ โปรดทราบรายละเอียดต่อไปนี้:

ชำระเฉพาะเว็บไซต์ที่มีใบรับรองความปลอดภัยและความปลอดภัยระบบบัตรเท่านั้น

อย่าให้ผู้อื่นยืมบัตรเครดิตหรือบัญชีของคุณเพื่อชำระเงินบนเว็บไซต์โดยเด็ดขาด ในกรณีที่เกิดธุรกรรมที่ไม่คาดคิด โปรดแจ้ง lalisalalisaทันที เพื่อให้เราสามารถให้การสนับสนุนได้ทันท่วงที

ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมบัตรทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุม

14. การใช้ “คุกกี้”

คุกกี้คือข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การโต้ตอบของคุณ คุกกี้ช่วยให้เราปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณโดยการรักษาสถานะของเซสชันเว็บของคุณ การลงทะเบียนและการใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้หากต้องการ แต่หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้อาจขัดขวางและส่งผลเสียต่อบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับคุกกี้ของlalisalalisa

15. กฎระเบียบเกี่ยวกับ "สแปม"

เราไม่ยอมให้สแปม แม้ว่าเราจะเพิ่มคุณลงในรายชื่อผู้รับจดหมายของเราโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสมัครใช้งาน เราจะไม่ส่งอีเมลหากคุณเลือกที่จะไม่รับ

ในทำนองเดียวกัน เราจะไม่ขายหรือให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่บุคคลอื่น บริษัท หรือบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณได้รับอีเมลไม่พึงประสงค์จากระบบของเราโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากเหตุผลที่ไม่ได้ตั้งใจ โปรดคลิกลิงก์เพื่อปฏิเสธที่จะรับอีเมลที่แนบมาหรือแจ้งโดยตรงไปยัง lalisalalisa

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรา:

เราสามารถเปลี่ยนเนื้อหาใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของ lalisalalisaตลอดจนความต้องการการตอบรับจากลูกค้า เมื่อเราอัปเดตเนื้อหาของนโยบายนี้ เราจะแก้ไขเวลา "อัปเดตล่าสุด" ด้านล่าง

เนื้อหาของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ใช้กับlalisalalisaเท่านั้น ไม่รวมหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่ลงโฆษณาหรือมีลิงก์ในคำสั่งซื้อของเกาหลี เราขอแนะนำให้คุณอ่าน "นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว" ของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้องตามกฎหมายของเว็บไซต์บุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่ง

17. ข้อมูลการติดต่อ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น การติดต่อ และข้อเสนอแนะจากลูกค้าเกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อข้อมูลสายด่วนบนเว็บไซต์

sajakorea

จัดส่งที่รวดเร็วภายใน 3-10 วัน

sajakorea

ราคาต่ำสุดในตลาด

sajakorea

ผลิตภัณฑ์ 1 พันล้านรายการมาจากเว็บไซต์ในเกาหลี 200 เว็บไซต์

tuvan

ปรึกษา

0981.205.220
tuvan

ติดตาม

LALISALALISA

facebooktiktokinstagramyoutube

ติดต่อเรา

(주)올랜드 - 경기도 성남시 분당구 성남대로2번길 6

상호명 : 주식회사 올랜드

대표이사 : 유승범

사업자번호 : 817-86-02808

건강기능식품 영업신고증 : 제2023-0388072호

통신판매업신고: 제 2023-성남분당B-1562호

사업자정보 확인

Công ty TNHH SSP CORPORATION

Tầng 3, Phòng 3.07, Khu I, Tòa nhà The Prince Residence, Số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giám đốc: Hồ Thị Thùy Linh

Mã số doanh nghiệp: 0317870919 do Sở KH và ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2023

Ekareach Street (100), Phum 1, Sangkat Bei, Floor 1-2, Sihanoukville, Cambodia

Cambodia: +855 31 444 2344

Korea: +82-10-7654-5632

Vietnam: 0981.205.220

Copyright 2024 © lalisalalisa